Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelmi tájékoztató

A Dream-Home Consulting Kft. (a továbbiakban: Dream-Home) tájékoztatja a www.dream-home.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. A kezelt adatok köre
 • név (nem kötelező)
 • jelszó
 • felhasználási név
 • e-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztráció vagy a „keresés mentése” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Dream-Home jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 1. Az adatkezelés célja
  a Dream-Home online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő értesítések küldése), a regisztráció során a weboldalon elhelyezett  jelölő négyzetben rögzített hozzájárulás alapján a Dream-Home szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése,a regisztráció során a weboldalon elhelyezett  jelölő négyzetben rögzített hozzájárulás alapján piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.
 1. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a www.dream-home.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.
 1. Az adatkezelés időtartama
  Az adatkezelés a regisztráció elküldésének napján kezdődik és a regisztráció visszavonásáig tart.
 1. A honlap üzemeltetője
  A www.dream-home.hu honlapot a Dream-Home Consulting Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Csokor utca 27. II/8.) üzemelteti, az adatokat a www.dream-home.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Dream-Home harmadik személynek nem továbbítja.
 1. Az érintettek jogai
  A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Dream-Home által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve ezen adatok módosítását, illetve törlését felhasználó a fiókjába belépve önmaga is elvégezheti. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az info@dream-home.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A Dream-Home a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Dream-Home a hirlevel@dream-home.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.dream-home.hu/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
 1. Jogorvoslat
  A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Nézze meg videóinkat